Slide image
Slide image
Slide image

Juana Fernández – Artista Cerámica

A natureza é o punto de partida para o meu traballo. Formas, estruturas, procesos de crecemento, o vento ou unha paisaxe, están na orixe da obra. O proceso de traballo é intuitivo, desenvolvo series onde experimento cos materiais e as formas, buscando comunicar emocións, vivencias, memorias, que se materializan na arxila.